รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี the นำหน้า | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ engoo

Blog เรียนภาษาอังกฤษออนไลนกับ Engoo

รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี the นำหน้า

Big_07.09.15-engoo

เชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่า the ใช้ในกรณีพูดถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น  Ann sat down on the chair nearest the door. แอนนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้หน้าต่างที่สุด (รู้ว่าตัวไหนไม่ต้องเดา)

 

the ใช้ในหลายกรณี แต่ที่แน่ๆ เราไม่ใช้ the กับชื่อคน ในทำนองเดียวกัน เราไม่ใช้ the กับชื่อสถานที่ เช่น

 

ทวีป :     Africa        ไม่ใช่     the Africa

ประเทศ :    Japan    ไม่ใช่     the Japan

รัฐ ภูมิภาค ฯลฯ :     Texas    ไม่ใช่     the Texas

เกาะ :      Sicily        ไม่ใช่     the Sicily

เมือง :     Madrid      ไม่ใช่     the Madrid

ภูเขา :     Everest     ไม่ใช่    the Everest

 

อย่างไรก็ตาม เราใช้  "the" กับ ประเทศหรือรัฐ ดังต่อไปนี้

 

Republic / Kingdom / States ฯลฯ เช่น

 

the United States of America (the USA) สหรัฐอเมริกา

the United Kingdom (the UK) สหราชอาณาจักร

the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก

the Netherlands ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

the Philippines สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์

ฯลฯ

 

**ยกตัวอย่าง**

 

We visited Canada and the United State. เราไปเที่ยวแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

 

I've been to the Netherlands and Belgium. ฉันเคยไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม

Tag Cloud

Blog Banner