about ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ engoo

Blog เรียนภาษาอังกฤษออนไลนกับ Engoo

about ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง

Big_12.11.15-engoo

เราเห็นคำว่า about กันอยู่บ่อยๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับวิธีใช้ about กันดีกว่าค่ะ

 

...

อ่านต่อ

การใช้ such a

Big_09.11.15-engoo

เพื่อนๆ คงเคยเห็นประโยคที่เริ่มต้นว่า such a ..... อยู่บ่อยๆ

 

...

อ่านต่อ

Grammar Quiz พวกเขาให้ข้อมูลแก่เธอและฉัน ต้องใช้สรรพนามข้อไหนลองทายดู

Big_05.11.15-quiz2

They gave the information to her and .......

a.my     b.mine     c.I     d.me

.

.

.

คำเฉลยของข้อนี้คือ .....

 

...

อ่านต่อ

Tag Cloud

Blog Banner