อะไรบ้าง ถึงมีชิ้นเดียวก็เป็นพหูพจน์

อย่าเพิ่งท่องจำว่าของหนึ่งชิ้นก็ต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะของบางอย่างก็ได้รับข้อเว้น ว่าแต่มีอะไรบ้างมาดูกัน

 

- trousers, jeans, tights, shorts, pants หรือสารพัดกางเกง

- pyjamas หรือชุดนอน

- glasses หรือแว่นตา

- scissors หรือกรรไกร

 

นี่เป็นแค่ตัวอย่าง โดยหลักการคือให้สังเกตว่าของชิ้นเดียวแต่ประกอบด้วย 2 ส่วน (แว่นตามีซ้ายและขวา ชุดนอนมีท่อนบน-ล่าง)

 

* ข้อสังเกต สิ่งของเหล่านี้จะเติม s ต่อท้าย เพราะถือว่าเป็นพหูพจน์

 

นอกจากนี้สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นหพูพจน์เสมอแม้จะไม่เติม s เช่น

- government

- staff

- team

- family

- company

- police

 

ดังนั้นเวลาใช้อย่าลืมใช้ verb พหูพจน์ด้วย

 

ตัวอย่าง

 

Those are nice jeans. —> สังเกตว่าใช้ are

The government (=They) want to increase taxes —> สังเกตว่าใช้ want ไม่มี s