Blog เรียนภาษาอังกฤษออนไลนกับ Engoo

รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี the นำหน้า

Big_07.09.15-engoo

เชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่า the ใช้ในกรณีพูดถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น  Ann sat down on the chair nearest the door. แอนนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้หน้าต่างที่สุด (รู้ว่าตัวไหนไม่ต้องเดา)

 

...

อ่านต่อ

10 คำใช้ต่าง ระหว่างอังกฤษกับอเมริกัน

Big_06.09.15-engoo

เคยสับสนไหม ทำไมของสิ่งเดียวกันถึงมีชื่อตั้งเรียกหลายอย่าง เฉลย...ก็คือเพราะภาษาอังกฤษมีทั้งแบบประเทศอังกฤษและอเมริกาไงล่ะ

 

...

อ่านต่อ

ความลับของการใช้ will

Big_05.09.15-engoo

เรียนมาตั้งแต่เด็ก ว่า will แปลว่า " จะ "

 

หลายคนจึงใช้ will เพื่อบอกว่าเราจะทำกิจกรรมโน่นนั่นนี่ เช่น จะกิน จะนอน จะไป

 

...

อ่านต่อ

Tag Cloud

Blog Banner