Blog เรียนภาษาอังกฤษออนไลนกับ Engoo | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ engoo

Blog เรียนภาษาอังกฤษออนไลนกับ Engoo

ความลับของการใช้ will

Big_05.09.15-engoo

เรียนมาตั้งแต่เด็ก ว่า will แปลว่า " จะ "

 

หลายคนจึงใช้ will เพื่อบอกว่าเราจะทำกิจกรรมโน่นนั่นนี่ เช่น จะกิน จะนอน จะไป

 

...

อ่านต่อ

อะไรบ้าง ถึงมีชิ้นเดียวก็เป็นพหูพจน์

Big_04.09.15-engoo

อย่าเพิ่งท่องจำว่าของหนึ่งชิ้นก็ต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะของบางอย่างก็ได้รับข้อเว้น ว่าแต่มีอะไรบ้างมาดูกัน...

อ่านต่อ

Bring vs Take

Big_03.09.15-engoo

หลายคนสับสนกับการใช้คำง่ายๆ อย่าง Bring กับ Take ซึ่งจริงๆ ไม่ยากเลย เพียงจำไว้ว่า

 

Bring = นำมา

Take = นำไป

...

อ่านต่อ

Tag Cloud

Blog Banner