มีแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อสำหรับการทดสอบการพูด TOEFL

หนังสือเล่มนี้ได้การวิเคราะห์คำถามล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบการพูด TOEFL เป้าหมายหลักคือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมทดสอบจริงโดยใช้แบบฝึกหัดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับสูงที่ต้องการคะแนนสูงในการทดสอบ

© ชื่อบทเรียน : วิธีการใช้สุดยอดทักษะสำหรับการพูด TOEFL ขั้นสูง / เขียนโดย: Arthur H.Milch, Denise McCormack, Jasmine C. Swaney, E2K / สำนักพิมพ์: Darakwon Ltd

คำแนะนำสำหรับ TOEFL

เฉพาะครูที่มีแท็ก TOEFL เท่านั้นที่คุณจะสามารถจองคลาสเพื่อเรียนเนื้อหานี้ จองคลาสเรียน(หลังจากเข้าสู่ระบบ)

คุณสามารถเข้าดูเนื้อหานี้โดยคลิกที่ปุ่ม[เอกสาร Tie-up] บนหน้าหลัก[คลาสที่จอง]

หมายเหตุ เอกสาร Tie-up นี้ไม่สามารถดาวโหลดหรือพิมพ์เอกสารออกมาได้ และการทดลองเรียนครั้งแรกครั้งที่สองจากไม่สามารถเข้าดูเอกสารนี้ได้

การพููดขั้นสูง TOEFL iBT

  • Chapter
  • Unit/Lesson
  • Unit Title

Personal Experience

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Subjects
Unit 4
Life Changes
Unit 5
Home Characteristics
Unit 6
Celebrations
Unit 7
Gifts
Unit 8
News
Unit 9
Challenging Experiences
Unit 10
Living Environment
Unit 11
Skills

Personal Preference

Unit 12
Personal Preference -sample iBT Question
Unit 13
Cell Phones
Unit 14
College Housing Arrangements
Unit 15
Part-time Jobs
Unit 16
Life after High School
Unit 17
Measures of Success
Unit 18
Kinds of Books
Unit 19
Films & Concerts
Unit 20
Summer Vacation Activities
Unit 21
Comfort in Different Generations
Unit 22
Life Lessons

Reading & Conversation

Unit 23
Reading & Conversation -sample iBT Question
Unit 24
School Facilities
Unit 25
Dormitory Policies I
Unit 26
Class Size Increases
Unit 27
School Policies
Unit 28
Night Classes
Unit 29
Dormitory Policies II
Unit 30
Student Affairs
Unit 31
Library Renovations
Unit 32
Online Library Materials
Unit 33
Parking Policies

Reading & Lecture

Unit 34
Reading & Lecture -sample iBT Question
Unit 35
Shaping
Unit 36
Memorization
Unit 37
Cyclic Population Change
Unit 38
Short-term Memories
Unit 39
Scent Marketing
Unit 40
Fixed Action Patterns
Unit 41
Creative Categorization
Unit 42
Process Explanation
Unit 43
Competence Stages
Unit 44
Paradoxes of Choice

Conversation

Unit 45
Conversation -sample iBT Question
Unit 46
Student Life I
Unit 47
Internships
Unit 48
Student Activities
Unit 49
Living Situations
Unit 50
Changing Classes
Unit 51
Extracurricular Activities I
Unit 52
Student Life II
Unit 53
Student Advisors
Unit 54
Extracurricular Activities II
Unit 55
Residential Life

Lecture

Unit 56
Lecture -sample iBT Question
Unit 57
Defensive Adaptations
Unit 58
Name Recognition
Unit 59
Art Methods
Unit 60
Animal Cooperation
Unit 61
Pollinator Attraction
Unit 62
Photography
Unit 63
Advertisements
Unit 64
Positive & Negative Reinforcement
Unit 65
Film Shots
Unit 66
Positive Thinking

Actual Test

Unit 67
Actual Test 01 (Task 1-4)
Unit 68
Actual Test 01 (Task 5-6)
Unit 69
Actual Test 02 (Task 1-4)
Unit 70
Actual Test 02 (Task 5-6)