เอกสารประกอบการเรียนที่แบ่งไปตามความสนใจของท่าน

engoo beginner topic

เรามีเอกสาประกอบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษครั้งแรกโดยที่ทางเราจะมีหัวข้อหลากหลายเพื่อให้ท่านได้คุ้นเคยกับภาษาได้เร็วที่สุด

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

บทสนทนาในชีวิตประจำวัน (สำหรับระดับพื้นฐาน)

Conversation for beginners
นี่คือเอกสารประกอบการเรียนสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสนทนาระดับพื้นฐาน
Level
3
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 04
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
3
Lesson 09
Level
4
Lesson 10
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
5
Lesson 14
Level
5
Lesson 15
Level
5
Lesson 16
Level
5
Lesson 18
Level
5
Lesson 19
Level
5
Lesson 20
Level
5
Lesson 21
Level
4
Lesson 22
Level
5
Lesson 23
Level
5
Lesson 24
Level
5
Lesson 25
Level
5
Lesson 26
Level
5
Lesson 27
Level
5
Lesson 28
Level
4
Lesson 29
Level
4
Lesson 30
Level
4
Lesson 31
Level
4
Lesson 32
Level
5
Lesson 33
Level
5
Lesson 34
Level
5
Lesson 35
Level
4
Lesson 36
Level
4
Lesson 37
Level
4
Lesson 38
Level
5
Lesson 39
Level
5
Lesson 40
Level
5
Lesson 41
Level
5
Lesson 42
Level
5
Lesson 44
Level
5
Lesson 45
Level
5
Lesson 46
Level
5
Lesson 47
Level
5
Lesson 48
Level
5
Lesson 49
Level
5
Lesson 51
Level
4
Lesson 54
Level
5
Lesson 57
Level
4
Lesson 58
Level
4
Lesson 59
Level
5
Lesson 61
Level
5
Lesson 62
Level
5
Lesson 63
Level
5
Lesson 64
Level
5
Lesson 65
Level
5
Lesson 66
Level
5
Lesson 67
Level
5
Lesson 68
Level
5
Lesson 69
Level
5
Lesson 70
Level
5
Lesson 71
Level
5
Lesson 72
Level
6
Lesson 73
Level
5
Lesson 74
Level
5
Lesson 76
Level
5
Lesson 77
Level
5
Lesson 78
Level
4
Lesson 79
Level
5
Lesson 80
Level
5
Lesson 81
Level
5
Lesson 82
Level
5
Lesson 83
Level
5
Lesson 84
Level
5
Lesson 85
Level
5
Lesson 86
Level
5
Lesson 88
Level
4
Lesson 89
Level
5
Lesson 90
Level
5
Lesson 92
Level
5
Lesson 93
Level
5
Lesson 94
Level
5
Lesson 95
Level
5
Lesson 96
Level
5
Lesson 97
Level
5
Lesson 98
Level
5
Lesson 99
Level
5
Lesson 100

กรุณาดูที่รูปภาพและใช้ภาษาอังกฤษ

Describing Pictures
กรุณาอธิบายสิ่งที่คุณเห็นในรูปภาพโดยภาษาอังกฤษ
Level
4
Lesson 01
Level
4
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 05
Level
4
Lesson 06
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
4
Lesson 10
Level
4
Lesson 11
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
4
Lesson 14
Level
4
Lesson 15
Level
4
Lesson 17
Level
4
Lesson 18
Level
4
Lesson 19
Level
4
Lesson 20
Level
4
Lesson 21
Level
4
Lesson 22
Level
4
Lesson 23
Level
4
Lesson 24
Level
4
Lesson 25
Level
4
Lesson 27
Level
4
Lesson 28
Level
4
Lesson 29
Level
4
Lesson 30
Level
4
Lesson 31
Level
4
Lesson 33
Level
4
Lesson 34
Level
4
Lesson 35
Level
4
Lesson 36
Level
4
Lesson 37
Level
4
Lesson 38
Level
4
Lesson 39
Level
5
Lesson 40
Level
5
Lesson 41
Level
5
Lesson 42
Level
5
Lesson 43
Level
5
Lesson 44
Level
5
Lesson 46
Level
5
Lesson 47
Level
5
Lesson 48
Level
5
Lesson 49