เอกสารประกอบการเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น

engoo beginner topic

ท่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกหรือระดับพื้นฐาน

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

บทสนทนาเบื่องต้น

Basic Conversation
ฝึกสนทนาและการแนะนำตัวเบื่องต้น

ไวยากรณ์พื้นฐาน

Basic Grammar
บทเรียนไวยากรณ์พื้นฐาน
Level
2
Lesson 02
Level
2
Lesson 04
Level
2
Lesson 05
Level
3
Lesson 08
Level
3
Lesson 10
Level
3
Lesson 11
Level
4
Lesson 19
Level
4
Lesson 21
Level
4
Lesson 22
Level
4
Lesson 24
Level
4
Lesson 26
Level
4
Lesson 27
Level
4
Lesson 28
Level
4
Lesson 29
Level
5
Lesson 33
Level
5
Lesson 36
Level
5
Lesson 40
Level
5
Lesson 42
Level
5
Lesson 45
Level
5
Lesson 46
Level
6
Lesson 55
Level
6
Lesson 56
Level
6
Lesson 62
Level
6
Lesson 73
Level
6
Lesson 77
Level
6
Lesson 86
Level
6
Lesson 87
Level
6
Lesson 88
Level
6
Lesson 89
Level
6
Lesson 90
Level
7
Lesson 104
Level
7
Lesson 106
Level
7
Lesson 107