เอกสารประกอบการเรียนแบ่งตามระดับ

engoo intermediate topic

บทเรียนสนทนาที่จะทำให้ท่านได้ฝึกมากยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

บทสนทนาในชีวิตประจำวัน (ระดับปานกลาง)

Conversation for Intermediate
เหมาะสำหรับผู้ที่ภาษาอังกฤษอยู่ระดับกลาง
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
6
Lesson 06
Level
6
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
6
Lesson 11
Level
7
Lesson 12
Level
6
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 15
Level
7
Lesson 16
Level
6
Lesson 17
Level
7
Lesson 19
Level
7
Lesson 20
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 22
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28
Level
7
Lesson 29
Level
7
Lesson 30
Level
7
Lesson 32
Level
7
Lesson 33
Level
7
Lesson 34
Level
7
Lesson 36
Level
7
Lesson 37
Level
7
Lesson 38
Level
7
Lesson 39
Level
7
Lesson 40
Level
7
Lesson 41
Level
7
Lesson 42
Level
7
Lesson 44
Level
7
Lesson 45
Level
7
Lesson 46
Level
7
Lesson 47
Level
7
Lesson 48
Level
7
Lesson 49
Level
6
Lesson 50
Level
6
Lesson 51
Level
6
Lesson 52
Level
6
Lesson 53
Level
7
Lesson 54
Level
6
Lesson 55
Level
6
Lesson 56
Level
7
Lesson 57
Level
7
Lesson 58
Level
7
Lesson 59
Level
7
Lesson 62
Level
6
Lesson 63
Level
7
Lesson 64
Level
7
Lesson 65
Level
7
Lesson 67
Level
7
Lesson 68
Level
7
Lesson 69

คำกริยาวลี

Phrasal Verbs
เรียนรู้วิธีใช้คำกริยาวลี (เช่น กริยาและคำวิเศษณ์, คำผสม, การเอาคำมากกว่าหนึ่งคำมารวมกันแล้วได้ความหมายใหม่)

สำนวน

Idioms
เป็นคำที่ใช้ประจำ เพื่อศึกษารูปประโยคและคำย้ำ มาตั้งเป้าเพื่อทำให้บทสนทนาภาษาอังกฤษดีขึ้น

การแสดงความคิดเห็น

Discussions
เรียนการพูดคุยแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ. พยายามสรุปหัวห้อและแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณครู
Level
7
Lesson 01
Level
7
Lesson 02
Level
7
Lesson 03
Level
7
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
7
Lesson 06
Level
7
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
7
Lesson 10
Level
7
Lesson 11
Level
7
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 16
Level
7
Lesson 17
Level
7
Lesson 18
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28

บรรยายรูปภาพ

Describing Pictures
การใช้ภาษาอังกฤษฝึกบรรยายรูปภาพ
Level
7
Lesson 01
Level
7
Lesson 02
Level
7
Lesson 03
Level
7
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
7
Lesson 06
Level
7
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
7
Lesson 10
Level
7
Lesson 11
Level
7
Lesson 12
Level
7
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 15
Level
7
Lesson 16
Level
7
Lesson 17
Level
7
Lesson 18
Level
7
Lesson 19
Level
7
Lesson 20
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 22
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28
Level
7
Lesson 29
Level
7
Lesson 30
Level
7
Lesson 31
Level
7
Lesson 32
Level
7
Lesson 34
Level
7
Lesson 35
Level
7
Lesson 36
Level
7
Lesson 37
Level
7
Lesson 38
Level
7
Lesson 39
Level
7
Lesson 40
Level
7
Lesson 41
Level
7
Lesson 42
Level
7
Lesson 43
Level
7
Lesson 44
Level
7
Lesson 45
Level
7
Lesson 46
Level
7
Lesson 47
Level
7
Lesson 48
Level
7
Lesson 49
Level
7
Lesson 50
Level
7
Lesson 51
Level
7
Lesson 52
Level
7
Lesson 53
Level
7
Lesson 54
Level
7
Lesson 55
Level
7
Lesson 56
Level
7
Lesson 57
Level
7
Lesson 58
Level
7
Lesson 59
Level
7
Lesson 60
Level
7
Lesson 61
Level
7
Lesson 62
Level
7
Lesson 63
Level
7
Lesson 64
Level
7
Lesson 65
Level
7
Lesson 67
Level
7
Lesson 68
Level
7
Lesson 69
Level
7
Lesson 70

ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น

ลองอ่าน ข่าว จากแหล่งต่างๆ แล้ว ลองมาคุยกับ อาจารย์

IELTS Exam Preparation

เว็ปไซต์นี้มีประโยชน์มากในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารการเตรียมสอบ IELTS ได้แก่ ตัวอย่างข้อสอบ General Training , แกรมม่า และคำศัพท์สำหรับ IELTS และ การฟังเสียงบันทึกด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ
เว็ปไซต์นี้จะช่วยให้คุณได้เรียนและฝึกฝนข้อสอบ IELTS ด้านการอ่านและเขียน นอกจากนี้คุณยังสามารถหาข้อมูลและคำแนะนำมากมายในส่วนต่างๆ เช่นการเตรียมตัวสอบ IELTS และการเตรียมการพูด

หัวข้อ   News

All news in Taiwan
Voice of America is a famous international broadcasting station in the United States. It is recommended for intermediate learners who want to begin reading news because it is relatively easy to understand.
English Taiwan Daily News. Available in Chinese version!
Is one of the United State biggest issued news.It has a lot of pictures.

หัวข้อ  Topics

Do you like food? Do you like cooking? On this webstie, you will see a lot of pictures of dishes and learn recipes together with your teacher.
Do you feel interested in Interior Design? Then it's a must for you to visit this site.
This site are for those simply love fashion.
Want to learn more about the current trends and future technological developments? Visit this site for the latest in Digital Technology.
Enhance life and work skills for a better life, while learning from really interesting news with this website.