คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

engoo interest topic

คอร์สสำหรับเด็ก (โดยที่ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าร่วมด้วยในระหว่างที่เรียน)

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

เอกสารประกอบการเรียนสำหรับเด็ก
เอกสารประกอบการเรียนของเรา

Kids
เรามีบทเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
Level
1
Lesson 01
Level
1
Lesson 02
Level
1
Lesson 03
Level
1
Lesson 04
Level
1
Lesson 06
Level
1
Lesson 07
Level
1
Lesson 08
Level
1
Lesson 09
Level
1
Lesson 10
Level
1
Lesson 11
Level
1
Lesson 12
Level
1
Lesson 13
Level
1
Lesson 14
Level
1
Lesson 15
Level
1
Lesson 16
Level
1
Lesson 17
Level
1
Lesson 18
Level
1
Lesson 19
Level
1
Lesson 20
Level
1
Lesson 21
Level
1
Lesson 22
Level
1
Lesson 25
Level
1
Lesson 26
Level
1
Lesson 27
Level
1
Lesson 28
Level
1
Lesson 29
Level
1
Lesson 30
Level
1
Lesson 31
Level
1
Lesson 32
Level
1
Lesson 33
Level
1
Lesson 34
Level
1
Lesson 35
Level
1
Lesson 36
Level
1
Lesson 37
Level
1
Lesson 38
Level
1
Lesson 39
Level
1
Lesson 40
Level
1
Lesson 41
Level
1
Lesson 42
Level
1
Lesson 43
Level
1
Lesson 44
Level
1
Lesson 45
Level
1
Lesson 46

เอกสารประกอบการเรียนสำหรับเด็ก

น้องๆสามารถที่จะเลือกกิจกรรมตามหัวข้อข้างล่างนี้

engoo interest topic
Have fun with English words!

อาจารย์จะใช้ภาพในการสอนคำศัพท์

engoo interest topic
Picture the word

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

engoo interest topic
Sing English song

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ