คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

level test

คุณเป็นผู้เรียนใหม่ของอิงกูและไม่รู้ว่าจะเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณอย่างไรใช่ไหม คุณเคยใช้บริการจากทางอิงกูเพื่อสอบถามระดับทางภาษาของคุณไหม บททดสอบวัดระดับนี้คือบททดสอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

แบบทดสอบวัดระดับสำหรับผู้เริ่มต้น

Level Test Beginner
แบบทดสอบวัดระดับสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เป็นบทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณและช่วยให้คุณเลือกเอกสารประกอบการเรียนได้เหมาะสม บททดสอบนี้ใช้เพื่อประเมินภาษาอังกฤษของคุณในระดับ 1-6 บททดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนในระดับ Beginner และ Low-Intermediate

แบบทดสอบวัดระดับสำหรับระดับกลางและระดับสูง

Level Test Intermediate and Advanced
แบบทดสอบวัดระดับสำหรับระดับกลางและระดับสูงนี้เป็นบททดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณและช่วยให้คุณเลือกเอกสารประกอบการเรียนได้เหมาะสม บททดสอบนี้ใช้เพื่อประเมินภาษาอังกฤษของคุณในระดับ 4-8 บททดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนในระดับ Intermediate และ Advanced