คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

toktoeol pronunciation topic

คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษจะทำให้ท่านมั่นใจมากขึ้นในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

การออกเสียงเบื้องต้น

Basic Pronunciation
"บทเรียนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการออกเสียงของคุณ บทเรียนนี้มีเนื้อหา ความรู้ และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย (รวมถึงประโยคลิ้นพันสนุกๆให้ฝึกฝน) ตัวอย่างการออกเสียงช่วยเร่งการเรียนรู้ของคุณ"
Level
4
Lesson 01
Level
4
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 04
Level
4
Lesson 05
Level
4
Lesson 06
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
4
Lesson 09
Level
4
Lesson 11
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
4
Lesson 14
Level
4
Lesson 17
Level
4
Lesson 18