เอกสารประกอบการเรียน

Engoo ให้คุุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ฟรี.

การแบ่งระดับของ Engoo ช่วยให้คุณค้นหาเอกสารประกอบการเรียนได้เหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การแบ่งระดับของ Engooรายละเอียด

ระดับการเรียนเริ่มต้นระดับพื้นฐานระดับกลางระดับสูง
Engoolevel12345678910

สำหรับท่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกหรือในระดับเริ่มต้น

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษครั้งแรก
โดยที่ทางเราจะมีหัวข้อหลากหลายเพื่อให้ท่านได้คุ้ยเคยกับภาษาได้เร็วที่สุด

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารสำหรับระดับกลาง เน้นโดยเฉพาะบทเรียนสนทนาเพื่อการฝึกฝน
ที่หลากหลายมากขึ้น

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารจากหัวข้อข่าว เวปไซต์หรือหัวข้อที่น่าสนใจใน
การแชร์หรือถกเถียงกับอาจารย์

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คอร์สสำหรับเด็ก (โดยที่ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าร่วมด้วยในระหว่างที่เรียน)

chart

คอร์สสำหรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น บทสนทนาที่ใช้ในสนามบิน บนเครื่องบิน
โรงแรม เหมาะสำหรับผู้สนใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

chart

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจกับ
ชาวต่างชาติ

chart

คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษจะทำให้ท่านมั่นใจมากขึ้นในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ

chart

คุณชื่นชอบในการอ่านหรือเปล่า?

chart

ทดสอบทักษาะการพูดม การออกเสียง และความสามารถของคุณกับครูทีชื่น
ชอบในเวลาเพียง20นาที

chart

วัดระดับการพูดและความสามารถของคุณ

chart

หลักสูตรการศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานสำหรับหัวข้อที่พบบ่อยในการทดสอบการพูด TOEFL เวอร์ชันล่าสุด นักเรียนจะสามารถเรียนรู้สำนวนที่เป็นประโยชน์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบจริงจากแบบฝึกหัดบทต่างๆ เอกสารนี้ยังประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดอื่นๆ เช่น การฟังและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะในการพูดคุย

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

หนังสือเล่มนี้ได้การวิเคราะห์คำถามล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบการพูด TOEFL เป้าหมายหลักคือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมทดสอบจริงโดยใช้แบบฝึกหัดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับสูงที่ต้องการคะแนนสูงในการทดสอบ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เอกสารประกอบการเรียน TOEIC ด้านการพูดได้ออกแบบมาเพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบ และเพิ่มทักษะในการพูดประจำวันและการทักษะการพูดในที่ทำงานของคุณ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

สำหรับท่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกหรือในระดับเริ่มต้น

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษครั้งแรก
โดยที่ทางเราจะมีหัวข้อหลากหลายเพื่อให้ท่านได้คุ้ยเคยกับภาษาได้เร็วที่สุด

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารสำหรับระดับกลาง เน้นโดยเฉพาะบทเรียนสนทนาเพื่อการฝึกฝน
ที่หลากหลายมากขึ้น

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เรามีเอกสารจากหัวข้อข่าว เวปไซต์หรือหัวข้อที่น่าสนใจใน
การแชร์หรือถกเถียงกับอาจารย์

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คอร์สสำหรับเด็ก (โดยที่ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าร่วมด้วยในระหว่างที่เรียน)

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คอร์สสำหรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น บทสนทนาที่ใช้ในสนามบิน บนเครื่องบิน
โรงแรม เหมาะสำหรับผู้สนใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจกับ
ชาวต่างชาติ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษจะทำให้ท่านมั่นใจมากขึ้นในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คุณชื่นชอบในการอ่านหรือเปล่า?

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ทดสอบทักษาะการพูดม การออกเสียง และความสามารถของคุณกับครูทีชื่น
ชอบในเวลาเพียง20นาที

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

หลักสูตรการศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานสำหรับหัวข้อที่พบบ่อยในการทดสอบการพูด TOEFL เวอร์ชันล่าสุด นักเรียนจะสามารถเรียนรู้สำนวนที่เป็นประโยชน์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบจริงจากแบบฝึกหัดบทต่างๆ เอกสารนี้ยังประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดอื่นๆ เช่น การฟังและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะในการพูดคุย

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

หนังสือเล่มนี้ได้การวิเคราะห์คำถามล่าสุดเกี่ยวกับการทดสอบการพูด TOEFL เป้าหมายหลักคือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมทดสอบจริงโดยใช้แบบฝึกหัดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับสูงที่ต้องการคะแนนสูงในการทดสอบ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เอกสารประกอบการเรียน TOEIC ด้านการพูดได้ออกแบบมาเพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบ และเพิ่มทักษะในการพูดประจำวันและการทักษะการพูดในที่ทำงานของคุณ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

คุณเป็นผู้เรียนใหม่ของอิงกูและไม่รู้ว่าจะเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณอย่างไรใช่ไหม คุณเคยใช้บริการจากทางอิงกูเพื่อสอบถามระดับทางภาษาของคุณไหม บททดสอบวัดระดับนี้คือบททดสอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 • Engoo level
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10