คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

engoo travel topic

คอร์สสำหรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น บทสนทนาที่ใช้ที่สนามบิน บนเครื่องบิน โรงแรม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

เที่ยวบิน

Flight
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04

สนามบิน

Airport
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 05

การคมนาคม

Transportation
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04

โรงแรม

Hotel

สถาณการณ์ฉุกเฉิน

Emergency
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 05

การเที่ยวชมสถานที่

Sightseeing
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 05

กลับบ้าน

Going Home
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 05

วัฒนธรรมโลก

World Culture

Topics for Free Conversation

คุยหัวข้อทั่วไปกับอาจารย์

ไปท่องเที่ยวรอบโลกกันเถอะ

Let's Travel the World!
ไปเที่ยวกันเถอะ คุณอยากรู้จักต่างประเทศมากขึ้นไหม
「I would like to do "Let's Travel the World!"」

ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ

Know Each Other's Country

want to know other English-speaking country?
If want to know, please tell the teacher:
「I would like to do "Know Each Other's Country!"」