การคัดเลือกอาจารย์ | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ engoo

engoo experienced teachers

เราคัดสรรเฉพาะครูที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติในหลากหลายด้าน
คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการอบรม อย่างเข้มงวด และได้มาตรฐาน
โดยอัตราการผ่านคัดเลือกนั้นมีเพียงแค่ 5% เท่านั้น นั่นหมายถึง
จาก 100 คน มีเพียง 5 คนเท่านั้น ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นครูของ Engoo

ขั้นตอนการคัดเลือกคุณครู

 • process icon

  คัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้น

  อิงกูมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกครูผู้สอน
  โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติและประสบการณ์ในการสอน
  ภาษาอังกฤษจากผู้สมัคร 60 ประเทศทั่วโลก

 • process icon

  สัมภาษณ์

  คณะกรรมการสรรหาบุคลากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
  ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อให้ได้ครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามเงื่อนไขการคัดเลือกของทางอิงกู

 • process icon

  ฝึกอบรม

  อิงกูมีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนอย่างมืออาชีพ

 • process icon

  ทดลองสอน

  อิงกูมีการจำลองการเรียนการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนได้ทดลองสอน
  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบและขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
  อีกทั้งเพื่อให้แน่ใจได้ว่าครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
  กับผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • process icon

  ประเมินผล

  ถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะผ่านการทดสอบตามขั้นตอนแล้ว
  ทางอิงกูมีการประเมินผลทักษะการสอนและการสื่อสาร
  ของครูผู้สอนอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

นักเรียนสามารถ ประเมินคุณครูได้

 • pencil icon

  เมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
  ต่อการเรียนการสอนได้ โดยเราจะนำความคิดเห็นของผู้เรียนไปพัฒนา
  คุณภาพการสอนของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

girl
pic_rating
girl