ราคาคอร์ส

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอิงกู

เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

1 เดือน*

 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถเลือกลงเรียนได้ทุกเวลาตามจำนวนครั้งที่สมัครในระยะเวลา 30 วัน
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ในการจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกคลาสที่จองไว้ได้ก่อนเวลาเริ่มเรียนอย่างน้อย 30 นาที และทำการจองใหม่ได้ทันที
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการชำระเงินครั้งถัดไป

6 เดือน*ลด 20%

 • 8 ครั้ง/เดือน

    8,940 บาท
  7,150บาท
 • 12 ครั้ง/เดือน

  11,940 บาท
  9,550บาท
 • 22 ครั้ง/เดือน

  15,840 บาท
  12,670บาท
 • 30 ครั้ง/เดือน

  18,900 บาท
  15,120บาท
   
 • 60 ครั้ง/เดือน

  35,880 บาท
  28,700บาท
  จองได้ 2 ครั้งต่อวัน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( 180 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้

12 เดือน*ลด 30%

 • 8 ครั้ง/เดือน

  17,880 บาท
  12,500บาท
 • 12 ครั้ง/เดือน

  23,880 บาท
  16,700บาท
 • 22 ครั้ง/เดือน

  31,680 บาท
  22,150บาท
 • 30 ครั้ง/เดือน

  37,800 บาท
  26,460บาท
   
 • 60 ครั้ง/เดือน

  71,760 บาท
  50,200บาท
  จองได้ 2 ครั้งต่อวัน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 360 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้

PREMIUM

PACKAGE

เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เรียนสดตัวต่อตัวสไตล์ Britiish และ American โดย Native Speaker ยกระดับภาษาอังกฤษของคุณสู่ระดับ Advance

native countries

1 เดือน*

 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถเลือกลงเรียนได้ทุกเวลาตามจำนวนครั้งที่สมัครในระยะเวลา 30 วัน
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ในการจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกคลาสที่จองไว้ได้ก่อนเวลาเริ่มเรียนอย่างน้อย 30 นาที และทำการจองใหม่ได้ทันที
 • สามารถจองคุณครู native ได้
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการ ชำระเงินครั้งถัดไป

6 เดือน*ลด 20%

 • 24,000 บาท
  19,200บาท
  ( 8 ครั้ง/เดือน )
 • 32,400 บาท
  25,900บาท
  ( 12 ครั้ง/เดือน )
 • 42,900 บาท
  34,300บาท
  ( 22 ครั้ง/เดือน )
 • 51,000 บาท
  39,900บาท
  ( 30 ครั้ง/เดือน )
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( 180 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • สามารถจองคุณครู native ได้

12 เดือน*ลด 30%

 • 48,000 บาท
  33,600บาท
  ( 8 ครั้ง/เดือน )
 • 64,800 บาท
  45,300บาท
  ( 12 ครั้ง/เดือน )
 • 85,800 บาท
  60,000บาท
  ( 22 ครั้ง/เดือน )
 • 102,000 บาท
  69,900บาท
  ( 30 ครั้ง/เดือน )
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 360 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • สามารถจองคุณครู native ได้

ทุกคอร์สเรียน!!!

 • ico-advantage-01
  เรียนกับคุณครูต่างชาติ
  แบบตัวต่อตัว
 • ico-advantage-02
  เลือกบทเรียนได้
  ตามความต้องการ
 • ico-advantage-03
  เรียนได้ทุกวัน
  เลือกเวลาเรียนได้
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ico-advantage-04
  เลือกคุณครูได้
  ทุกครั้งที่เรียน
 • ico-advantage-05
  เรียนได้ทุกอุปกรณ์

คูปองสำหรับคลาสเรียน

* คูปองสำหรับนักเรียนที่มีคอร์สเรียนอยู่เท่านั้น

 • คูปอง Standard
 • คูปอง Native

ช่องทางการชำระเงิน

1. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ATM) ของทุกธนาคาร

2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

 • ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน - การชำระคืนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทำการเรียนใดๆในคอร์สเรียนนั้น
 • หลังจาก 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่การชำระเงินนั้นเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
 • "หากคุณไม่ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงกำหนดการชำระเงินรอบบิลถัดไป (กรุณาตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) คุณจะถูกเรียกเก็บชำระค่าคอร์สเรียนในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก"
 • "สำหรับการต่อคอร์สเรียนอัติโนมัติ เงื่อนไขการขอคืนเงินจะสามารถคืนเงินได้ในเฉพาะในกรณีเป็นคอร์สเรียนแรกเท่านั้น จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีต่อคอร์สเรียนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป คอร์สเรียนของคุณจะถูกต่ออัตโนมัติในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนเกิดขึ้นในเดือนนั้นๆก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชำระเงิน กรุณาอ่านเงื่อนไขการชำระเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการชำระเงิน"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา