การใช้ be going to และ will

เวลาเราจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ในภาษาอังกฤษนั้นพูดได้หลายแบบ แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ be going to และ will กัน

 

be going to และ will มีความหมายเดียวกันเมื่อใช้คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต เช่น

 

John is going to leave at 6 tomorrow morning. = จอห์นจะออกเดินทางตอน 6 โมงเช้า

(be เป็นความรู้พื้นฐาน ซึ่งก็คือ is, am, are, was, were นั่นเอง อันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะจ๊ะ)

 

John will leave at 6 tomorrow morning. = จอห์นจะออกเดินทางตอน 6 โมงเช้า

 

ในบางกรณี be going to และ will ก็ใช้ต่างกันโดย be going to จะ ช่วยสื่อให้เห็นว่าผู้พูดกำลังบอกแผนการที่วางไว้ล่วงหน้า

 

​I bought some wood because I am going to build a bookcase. = ฉันซื้อไม้เพราะฉันวางแผนว่าจะสร้างชั้นวางหนังสือ

 

I’m going to Egypt next year. = ฉันวางแผนไว้ว่าจะไปอียิปต์ในปีหน้า

 

will จะใช้กับการอาสาหรือการพูดถึงด้วยความสมัครใจ ยินดีช่วยเหลือ (รวมถึงการตัดสินใจทันที การทำนาย คำมั่นสัญญา อย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก่อนหน้า) เช่น

 

This bookcase is heavy. I will help you. = ชั้นหนังสือนี่หนักมาก ฉันจะช่วยคุณ(ยก)

This homework is difficult. I will teach you. = การบ้านนี่ยากนะ เดี๋ยวฉันจะช่วยสอนให้

ปกติประโยคที่ใช้พูดถึงอนาคตเรามักจะใช้ will กันจนชินแต่ถ้าอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษขึ้นมาอีกนิดก็ลองใช้ be going to กันดูนะ