ข้อไหนที่หมายถึง นิยายประวัติศาสตร์ ลองทายกันดู

ข้อไหนที่หมายถึง "นิยายประวัติศาสตร์" ลองทายกันดู  

This is a ....... novel.
a. historic          b. historical

 

คำเฉลยของข้อสอบนี้คือ b.historical

 

รู้หรือไม่ว่าเพราะอะไร มาดูคำอธิบายกันดีกว่า

 

คำว่า historic และ historical มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตามการใช้งานกลับต่างกัน

 

Historic เป็น adj. แปลว่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

Historical ก็เป็น adj เหมือนกัน แต่แปลว่า เกี่ยวข้องกับอดีตหรือประวัติศาสตร์ (แต่ไม่จำเป็นต้องสำคัญทางประวัติศาสตร์)

 

ลองมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นกันดีกว่า

 

This is a historical event. นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ (เกิดขึ้นในอดีต)

 

This is a historic event. นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ (เช่น การการเทียบจอดยานสำรวจบนดวงจันทร์)

 

He was a historical scholar. เขาคือผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์

    

He was a historic scholar. เขาคือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ (เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)

 

My database can provide historical exchange rates since 1990 for over 164 currencies. ฐานข้อมูลของฉันสามารถหาค่าแลกเปลี่ยนเงินตราในประวัติศาสตร์(ในอดีต)ตั้งแต่ปี 1990 มากกว่า 164 ชนิดเงิน

 

I’ve visited some historic houses. ฉันได้เยี่ยมชมบ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (ไม่ใช่แค่บ้านเก่า แต่มีคุณค่าหรือมีชื่อเสียงในทางประวัติศาสตร์)

 

ดังนั้นในคำเฉลยที่ตอบข้อ b.historical เพราะเรากำลังพูดถึงนิยายประวัติศาสตร์ historical novel ไม่ใช่ นิยาย (อะไรก็ได้) ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ historic novel

ข้อมูลจาก http://www.grammar-monster.com/easily_confused/historic_historical.htm