ความแตกต่างระหว่าง someday และ some day

someday กับ some day แค่เว้นวรรคกับไม่เว้นวรรคก็มีความหมายต่างกันแล้ว

 

someday แปลว่า สักวันหนึ่ง ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอนาคต เช่น

I’d like to see him again someday. ฉันต้องการจะเจอเขาในสักวันหนึ่ง

 

some day แปลว่า วันใดวันหนึ่ง ใช้เพื่อสื่อถึงวันที่ยังไม่กำหนดชัดแน่นอน เช่น

I have an appointment some day next month. ฉันมีนัดไม่วันใดก็วันหนึ่งในเดือนหน้า

 

ลองดูตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม

 

Perhaps someday we will know the truth.

บางทีสักวันพวกเราจะรู้ความจริง

 

We will schedule the meeting for some day when everyone can attend. เราจะจัดตารางนัดพบกันวันใดวันหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

 

ลองมาทำข้อสอบดูบ้าง

 

The message from human resources asked if she could come for an interview __________ next week.

a. someday

b. some day

 

เฉลย

b. some day = ข้อความขากฝ่ายบุคคลถามว่าเธอสามารถมาสัมภาษณ์วันใดวันหนึ่งในอาทิตย์หน้าได้หรือไม่

เห็นแล้วใช่ไหมว่า ถึงจะแค่เว้นวรรคความหมายก็เปลี่ยนแล้ว อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกความหมายด้วยล่ะ