ความแตกต่าง ระหว่าง all, all of most, most of non, non of

บ่อยครั้งที่เราสับสนระหว่างการใช้ all / all of,   most / most of,  non / non of __________________________________

 

แต่จริงๆ การใช้คำเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย หากเราจำหลักการดังต่อไปนี้ได้

 

All / All of

 

สำหรับ 2 คำนี้จำเพียงง่ายๆ คือ

 

All of + คำสรรพนาม us, you, it, him, her เช่น

    All of us

    All of you

    All of it

 

All + คำนามทั่วไป เช่น

    All the soldiers

    All the nurses

 

อย่าใช้! all of + คำนามทั่วไป เช่น I need all of the chairs. อย่างนี้ผิด

 

———————————————————————————————

 

Most / Most of

 

สำหรับ 2 คำนี้ยากขึ้นมานิดหน่อย แต่ไม่ยากเกินทำความเข้าใจ

 

Most + กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่ไม่เจาะจง

Most of + กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่เฉพาะเจาะจง

    

    - Most students ask questions. นักเรียนส่วนใหญ่มักถาม    คำถาม

    - Most of the students in my English class ask questions.     นักเรียนส่วนใหญ่ในคลาสภาษาอังกฤษของฉันมักถามคำถาม

 

    - Most people knew this was not true. คนส่วนใหญ่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่จริง

    - Most of these people have not slept for days. คนเหล่านี้ส่วน    ใหญ่ไม่ได้นอนมาหลายวัน

 

———————————————————————————————

 

Non / Non of

 

สำหรับ 2 คำนี้ซับซ้อนขึ้นอีกนิด แต่รับรองว่าอ่านแล้วไม่ยากอย่างที่คิด

 

None แปลว่า ไม่เลยสักคน, ไม่เลยสักอย่าง ใช้เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ เช่น

    

    -My mother had two brothers. My father had none. แม่ของฉันมี    พี่ชาย 2 คน แต่พ่อของฉันไม่มีเลยสักคน (หรือเท่ากับ My father     didn’t have any brothers.)

    

    - I’m always looking for inspiration. None ever comes. ฉันมัก    มอง    หาแรงบันดาลใจ แต่ไม่มีเลยสักอัน

 

None of + the, this, that, my, our, your etc. เช่น

 

    - None of his old friends knew what had happened to him.     ไม่มีเพื่อนเก่าคนไหนของเขาเลยที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา

    -It doesn’t matter. None of it was your fault. ไม่เป็นไร ไม่มีอะไร    เป็นความผิดของเธอเลย

 

ถ้าใช้คำเหล่านี้อย่างถูกต้อง นอกจากจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคะแนนเวลาทำข้อสอบพูดหรือเขียนได้อีกด้วยล่ะ