คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ

อากาศมีหลากหลายแบบ แต่บางคนอาจรู้คำศัพท์แค่ hot ร้อน cold หนาว ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการสนทนาเรื่องอากาศกับคนอื่น ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ กันดีกว่า

 

ต่ำกว่า 0 องศา = below freezing

It's supposed to go below freezing before the weekend.

มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า 0 องศา ก่อนสุดสัปดาห์นี้

 

พายุหิมะ = blizzard

The airplane couldn't take-off because of the blizzard.

เครื่องบินไม่สามารถที่จะขึ้นได้เพราะพายุหิมะ

 

ร้อนมากๆ = boiling hot

It was boiling hot, so we all jumped into the lake.

อากาศร้อนสุดๆ เราเลยกระโดดทะเลสาบเล่น

 

ลมพัด = breeze

Don't wear a hat. There is always a breeze near the ocean.

อย่าสวมหมวก เพราะแถวๆ มหาสมุทรมักมีลม

 

เย็น = chilly

It's a bit chilly today, so I think you should wear a coat.

วันนี้ค่อนข้างเย็น ดังนั้นฉันคิดว่าคุณควรจะสวมเสื้อโค้ท

 

กระจ่าง, ใส = clear

On a clear night you can see a lot of stars.

ในกลางคืนที่กระจ่างคุณสามารถเห็นดวงดาวมากมาย

 

เมฆมาก = cloud/ cloudy

It may look cloudy in the morning, but the sun always comes out by afternoon.

อาจดูมีเมฆมากในตอนเช้า แต่ดวงอาทิตย์มักออกมาในตอนบ่าย

 

cool เย็น

The days were boiling hot, but the nights were cool and comfortable for sleeping.

กลางวันอาจจะร้อนมาก แต่กลางคืนจะเย็นและนอนหลับสบาย

 

ฝนตกปรอยๆ = drizzling

I think I'll take the dog for a walk. It's only drizzling now.

ฉันคิดว่าฉันจะพาสุนัขไปเดินเล่น เพราะตอนนี้ฝนยังตกแค่ปรอยๆ

 

แห้งแล้ง = drought

Forest fires are a serious danger during a drought.

ไฟไหม้ป่าเป็นภัยที่รุนแรงระหว่างหน้าแล้ง

 

หมอก = fog/ foggy

We couldn't see the bridge because there was too much fog.

เราไม่สามารถมองเห็นสะพานเพราะว่ามีหมอกเยอะเกินไป

 

หนาว = freezing

It was a freezing day.

มันเป็นวันที่หนาวมาก

 

ลูกเห็บ = hail

There was so much hail that some of the homes were destroyed.

ลูกเห็บตกหนักมาก บ้านบางหลังเลยพัง

 

ชื้น = humid/ humidity

It feels a lot hotter than it actually is because of the humidity.

ที่จริงเรารู้สึกร้อนขึ้นเพราะอากาศชื้น

 

ฟ้าผ่า = lightning

The outdoor pool always closes when the lifeguards think lightning is coming.

ประตูสระว่ายน้ำมักปิดเวลาที่ผู้ดูแลความปลอดภัยคิดว่าฟ้ากำลังจะผ่า

 

คราวนี้เพื่อนๆ ก็มีคลังคำศัพท์เอาไว้สนทนาเรื่องอากาศกับคนอื่นแล้ว