จะเติม -s หรือ -es ให้ verb ดี

คำกริยาภาษาอังกฤษเมื่อใช้ในประโยคที่มีประธานเป็นพหูพจน์ก็จะต้องเติม -s หรือ -es ท้ายคำ แต่เคยสังเกตุกันบ้างไหมว่าคำไหนต้องเติม -s คำไหน -es

เอาล่ะวันนี้เราจะมีดูวิธีเติม -s กับ -es กัน

 

คำกริยาส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย -s ไม่ใช้ -es

 

เติม -s เมื่อไหร่

กรณีที่ 1 เมื่อเป็นกริยาเอกพจน์ธรรมดา

1 dog, 2 dogs, 3 dogs

1 town, 2 towns, 3 towns

1 book, 2 books, 3 books

 

กรณีที่ 2 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายแล้วสระ (a,e,i,o,u) แล้วตามด้วย y ให้เติม -s หลัง y ได้เลย

pay, pays

buy, buys

 

เติม -es เมื่อไหร่

กรณีที่ 1 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายด้วย -s หรือ -ss

1 bus, 2 buses

1 kiss, 2 kisses

1 class, 2 classes

1 business, 2 businesses

 

กรณีที่ 2 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายด้วย -x

1 fox, 2 foxes

1 box, 2 boxes

a reflex, all reflexes

 

กรณีที่ 3 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายด้วย -ch

1 church, 2 churches

1 witch, 2 witches

 

กรณีที่ 4 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายด้วย -sh

1 dish, 2 dishes

1 bush, 2 bushes

 

กรณีที่ 5 เมื่อกริยาเอกพจน์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i                    

study, studies

try, tries    

        

** ส่วนคำว่า do กับ go ให้เติม -es ได้เลย

do, does

go, goes

        

แค่จำหลักการเติม -s และ -es ได้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะว่าคำกริยาของเราจะต้องเติมอะไรดี แล้วคราวหน้าเราจะมาสอนวิธีออกเสียงกริยาที่ลงท้ายด้วย s, es กันค่ะ