จะไปญี่ปุ่น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 

a. I'm going to Japan to learn Japanese.       

b. I'm going to Japan for learning Japanese.       

c. ถูกทุกข้อ

 

คำตอบของข้อนี้คือ a. I'm going to Japan to learn Japanese.

 

เพื่อนๆ อยากรู้กันมั้ยว่าเพราะอะไร    

 

เพราะเราไม่ใช้ for เพื่อบอกวัตถุประสงค์ เพราะการบอกวัตถุประสงค์ต้องใช้ to เสมอ

 

แล้ว for ใช้ในกรณีไหนล่ะ? ก็ใช้ในกรณีเหล่านี้ไง

 

บอกผลประโยชน์ Yogurt is good for your digestion.

 

บอกระยะเวลา We’ve lived here for 2 years.

 

บอกกำหนดการ I made an appointment for May 3.

 

บอกเหตุผล (ตามด้วยคำนาม) Let’s go out for a drink.

 

บอกฟังชันก์การใช้งาน A ladle is a big spoon used for serving soup.”

(* ข้อควรจำ for + v.ing เสมอ)

ดังนั้นหากอยากใช้ for สำหรับประโยคข้างต้น ให้ใช้ I'm going to Japan for my study. จ้า