วิธีใช้ used to ที่คนไทยมักเข้าใจผิด

เรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่า used to แปลว่า เคย ใช้บอกว่าเราเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีต แต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเราจะบอกว่า ฉันเคยกินอาหารอิตาลี เราใช้ I used to eat Italian food. ไม่ได้ เหตุผลเพราะอะไรมาดูกัน

used to 1 : กิจวัตรประจำที่เคยทำในอดีต

เราใช้ used to เพื่อว่าเคยทำเป็นประจำในอดีต ถ้าเคยทำเฉยๆ แต่ไม่เป็นประจำจะใช้ used to ไม่ได้ เช่น

 

Nid used to study English. นิดเคยเรียนภาษาอังกฤษ (นิดเรียนเป็นประจำในอดีต)

Tong and Som used to go to Mexico in the summer. ต๋องและส้มมักไปแม็กซิโกในช่วงหน้าร้อน (ต๋องและส้มไปเป็นประจำในอดีต หากเคยไปครั้งเดียวจะไม่ใช้ used to)

I used to start work at 9 o'clock.ฉันเคยเริ่มงาน 9 โมงเช้า (เคยเริ่มเวลาดังกล่าวเป็นประจำในอดีต)

Oat used to eat meat, but now she is a vegetarian. โอ้ตเคยกินเนื้อ แต่ปัจจุบันเธอเป็นมังสวิรัติ

 

used to 2 : ความจริงทั่วไปในอดีต

เราใช้ used to เพื่อพูดถึงความจริงในอดีตที่ปัจจุบันไม่เป็นจริงอีกแล้วในปัจจุบัน เช่น

 

I used to live in Paris. ฉันเคยอาศัยอยู่ในปารีส (ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว)

Nampun used to be fat, but now she is thin. น้ำปั่นเคยอ้วนแต่ปัจจุบันนี้เธอผอม

Meena used to be the best student in class, but now Arun is the best. มีนาเคยเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในชั้น แต่ปัจจุบันเป็นอรุณ

Oranges used to cost very little in Florida, but now they are quite expensive.

 

ข้อควรจำ used to ใช้ในรูปนี้เสมอคือ มี d ลงท้าย เพราะเป็นรูปของอดีตนั่นเอง ลองนำไปใช้กันดูจ้า