ศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับของใช้บนเครื่องบิน

ดี๋ยวนี้มีหลายประเทศเปิดวีซ่าให้คนไทยท่องเที่ยว เราและคนใกล้ตัวเลยเดินทางไปต่างประเทศกันมากขึ้น

    นอกจากคำศัพท์ควรรู้ของประเทศที่เราจะไปเยือน คำศัพท์ที่ใช้บนเครื่องบินก็สำคัญไม่แพ้กัน เผื่อว่าเราต้องใช้พูดคุยหรืออธิบายกับคนต่างชาติบนเครื่องบิน ถ้าอย่างนั้นมาลองเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องบินกันหน่อยดีกว่า

 

airfare ค่าตั๋วเครื่องบิน

The cost of your meal is covered in your airfare. ค่าอาหารรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว

 

aisle ช่องตรงกลางระหว่างทางเดิน

Please keep your bags out of the aisle. กรุณาเก็บกระเป๋าให้พ้นจากทางเดิน

 

aisle seat ที่นั่งที่ติดกับทางเดิน

I'll give you an aisle seat in case you need to walk around with the baby. ฉันจะให้ที่นั่งริมทางเดินกับคุณ เผื่อว่าคุณต้องอุ้มทารกเดินไปมา

 

baggage กระเป๋าเดินทาง,สัมภาระ

I'm afraid your baggage got on the wrong airplane. ฉันเกรงว่าสัมภาระของคุณจะอยู่บนเครื่องบินผิดลำ

 

boarding pass ส่วนของตั๋วเครื่องบิน ที่มอบให้กับลูกเรือตอนขึ้นเครื่อง

Your must present your boarding pass at the gate. คุณต้องแสดงตั๋วเครื่องบินที่ประตูขึ้นเครื่อง

 

cabin ภายในเครื่องบิน

There is no smoking allowed inside the cabin.   ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเครื่องบิน

 

cockpit ส่วนของตัวเครื่องบิน ที่กัปตันนั่งกับนักบินที่สอง

We aren't doing any more tours of the cockpit because it's almost time to land. เราไม่พาเยี่ยมห้องคนขับแล้ว เนื่องจากใกล้เวลาที่เครื่องจะขึ้น

 

motion sickness คลื่นไส้อาเจียน

There is a paper bag in front of you in case you experience motion sickness.มีถุงกระดาษอยู่หน้าที่นั่ง ในกรณีที่คุณมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

 

refreshments เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว

It's a short flight, so we will be serving refreshments but not a meal.นี่เป็นไฟล์ทระยะสั้น ดังนั้นเราจึงเสิร์ฟเพียงเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ไม่ใช่อาหาร

 

steward พนักงานต้อนรับบนเครื่อง (ผู้ชาย)

stewardess พนักงานต้อนรับบนเครื่อง (ผู้หญิง)

Ask one of the stewardesses for a pillow if you're tired. ถ้าคุณเพลียให้ขอหมอจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง

 

stopover จอดมากกว่าหนึ่งสนามบินในหนึ่งไฟล์ท

It's not a direct flight. We're making one stopover in Toronto. มันไม่ใช่ไฟล์ทบินตรง เราจะจอดหนึ่งครั้งที่โตรอนโต

 

take off เครื่องขึ้น

We are next in line to take off on this runway. พวกเราคือสายการบินต่อไปที่จะขึ้นจากรันเวย์

 

touch down เครื่องลงจอด

That was a very smooth touch down. มันเป็นการลงจอดที่นุ่มนวลมาก

 

คำศัพท์เหล่านี้รู้ไว้มีประโยชน์ และใช้สื่อสารเวลาเดินทางได้ด้วยล่ะ