สำนวนง่ายๆ เกี่ยวกับขนมพายที่น่าใช้

อิงกูขอนำสำนวนภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับ “Pie” หรือขนมพายที่คนชอบทานกัน มาให้ได้ลองใช้กัน

สำนวนเกี่ยวกับ pie มีหลากหลาย ขอยกตัวอย่างสำนวน “have a finger in the pie” บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีนิ้วมือในพายด้วย แต่แท้จริงแล้วสำนวนนี้แปลว่า เกี่ยวข้องในบางสิ่งบางอย่าง
มีส่วนร่วมหรือมีหน้าที่ในบางสิ่งบางอย่าง

 

สำนวนนี้สามารถนำมาใช้ในประโยคที่หลากหลาย ขอยกตัวอย่างประโยคง่ายๆ ที่สามารถนำสำนวน "have a finger in the pie" มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น

 

ถ้าเพื่อนเรามาขอคำแนะนำข้อมูลทางการเงินจากเราแต่เราไม่รู้ข้อมูล แต่เรามีพี่ชายหรือญาติทำงานในธนาคารอยู่ เราสามารถใช้สำนวน  have a finger in the pie โดยบอกเพื่อนว่า

 

“We can ask my brother for financial advice. He already has a finger in the pie because he works in a bank”

 

เพื่อนๆ สามารถนำสำนวนนี้ไปลองประยุกต์ใช้ในประโยคต่างๆ ได้เลยนะครับ

 

นอกจากนี้ยังมีประโยคเกี่ยวกับ pie อีกมากมาย เช่น

 

easy as pie
มีความหมายว่า very easy หรือ ง่ายมากๆ ตัวอย่างประโยคเช่น

- Algebra is easy as pie once you understand the basics.

 

nice as pie
มีความหมายว่า to be very friendly หรือ ทำดี, เป็นมิตร ตัวอย่างประโยคเช่น

- I wonder why my boss has been as nice as pie to me during yesterday's meeting.

 

เพื่อนๆ ลองนำสำนวนเกี่ยวกับขนมพายไปใช้ดู แล้วจะรู้ว่าภาษาอังกฤษน่าสนุกและง่ายมากๆ