หลักการใช้ have to และ need to

"have to" กับ "need to" มีความหมายเหมือนกันว่า .. จำเป็นต้อง ..

แล้วจะใช้ต่างกันยังไงล่ะ ? ลองพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

I have to be at work by 9:00 a.m. every morning. ฉันจำเป็นต้องถึงที่ทำงานตอน 9 โมงเช้าของทุกวัน

 

If you want to get a promotion, you need to work very hard. ถ้าเธออยากเลื่อนตำแหน่ง เธอจำเป็นต้องทำงานอย่างหนัก

 

จะเห็นว่าถึงแม้ทั้ง 2 ประโยคจะแปลว่า จำเป็นต้อง เหมือนกัน แต่ประโยคแรกจำเป็นต้องทำเพราะเป็น กฎกติกา ส่วนประโยคหลังจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไข

 

หลักการจำ!!

 

have to ใช้เมื่อพูดถึง กฎ,กติกา,ระเบียบ

 

need to ใช้เมื่อพูดถึง สิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

You have to lock the door if you’re the last person to leave the house. คุณจำเป็นต้องล็อกประตู ถ้าคุณออกจากบ้านเป็นคนสุดท้าย (จะเห็นว่าเป็นกฎกติกา)

 

I want to go to the United States for my holiday, so I need to get a visa. ฉันต้องการไปสหรัฐอเมริกาในช่วงวันหยุดยาว ดังนั้นฉันจำเป็นต้องได้รับวีซ่า (จะเห็นว่าจำเป็นต้องมีวีซ่า ถึงจะสำเร็จเป้าหมายคือไปสหรัฐอเมริกาได้)

 

If Sawitree wants to be a model, she needs to lose some weight. ถ้าสาวิตรีต้องการเป็นนางแบบ เธอจำเป็นต้องลดน้ำหนัก (จำเป็นต้องทำเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย)

 

อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ have to และ need to สามารถใช้แทนกันได้อย่างอิสระ และมีความหมายที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 

I have to go to the bathroom.

I need to go to the bathroom.

ฉันต้องการไปห้องน้ำ

 

I have to finish this job by tonight.

I need to finish this job by tonight.

ฉันต้องทำงานให้เสร็จภายในคืนนี้

 

I write down things I have to do on sticky notes.

I write down things I need to do on sticky notes.

ฉันเขียนสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำลงบนกระดาษโพสอิต

 

ในกรณีนี้ ความหมายใกล้เคียงกันมากๆ แต่ก็มีความแตกต่างกันในจุดเล็กๆ น้อยๆ คือ

เราใช้ have to เพื่อเน้นย้ำข้อเท็จจริงว่าเราไม่มีทางเลือก ในขณะที่เราใช้ need to เพื่อเน้นย้ำว่าเราต้องทำเพราะมันจำเป็นจริงๆ

 

รู้อย่างนี้ คงเลิกสับสนการใช้ 2 คำนี้แล้ว และคราวหน้าจะมาบอกว่า แล้ว have to กับ must ใช้ต่างกันยังไง! อย่าลืมรอติดตามด้วยล่ะ

 

#havetoกับneedto#ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก#มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ#คำอังกฤษที่มักสับสน#ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง