หลีกเลี่ยงคำว่า "very" ด้วยชุดคำศัพท์ดังต่อไปนี้เลย

หากว่าเราต้องการสื่อสารหรือแสดงความรู้สึก ‘มาก’ หลายคนเลือกที่จะใช้คำว่า very เพราะง่ายที่สุด แต่รู้ไหมว่าฝรั่งเขาไม่ใช้คำว่า very กันพร่ำเพรื่อ แต่จะเลือกใช้คำเฉพาะไปเลย หรือที่เรียกว่า Extreme Adjective ทำนองเดียวกับ “ใหญ่มากๆ” แล้วเราใช้คำว่า “มหึมา” นั่นแหละ ดังนั้นมาเรียนรู้ชุดคำศัพท์เหล่านี้กันดีกว่า แล้วเราจะไม่ต้องใช้ very อีกต่อไป!

 

very cold                   =         freezing               หนาวมาก

very hot                     =         boiling                 ร้อนมาก

very dirty                   =         filthy                    สกปรกมาก

very hungry               =         starving               หิวมาก

very crowded            =         packed                 แออัดมาก

very bad                    =         awful , terrible       แย่มาก

very good                  =         wonderful , fantastic, excellent  ดีมาก

very scary                 =         terrifying                น่ากลัวมาก

very angry                 =         furious                   โกรธมาก

very tired                   =        exhausted               เหนื่อยมาก

very big                     =         huge , gigantic       ใหญ่มาก

very clean                 =         spotless                 สะอาดมาก

very funny                 =         hilarious                 ตลกมาก

very interesting         =         fascinating             น่าสนใจมาก

very old                     =         ancient                   เก่ามาก , โบราณ

very pretty                 =         gorgeous               น่ารักมาก

very small                  =         tiny                        เล็กมาก

very surprising           =         astounding            น่าประหลาดใจมาก

very ugly                    =         hideous                 น่าเกลียดมาก

 

ลองมาดูตัวอย่างกันบ้าง

 

April in Thailand is usually boiling.

ตามปกติเดือนเมษายนในประเทศไทยนั้นร้อนมาก

 

I was astounded that she can speak 10 languages.

ฉันประหลาดใจมากที่เธอสามารถพูดได้ถึง 10 ภาษา

 

The floor is spotless.

พื้นสะอาดมาก

 

I was cold and exhausted.

ฉันหนาวและเหนื่อยล้ามาก

 

Passengers were stuck this morning on packed rush-hour trains.

เช้านี้ผู้โดยสารหลายคนถูกติดอยู่บนรถไฟที่แน่นขนัดของชั่วโมงเร่งด่วน

 

เห็นไหมคะว่าเราใช้ Extreme Adjective เหล่านี้แทนที่คำคุณศัพท์ที่เราจะเติม very ไปเลย นอกจากจะไม่ฟุ่มเฟือยแล้ว ยังสื่อสารได้ตรงความหมายที่ต้องการจะสื่ออีกด้วยค่ะ