เมื่อแอนนาเรียนรู้ทักษะการขับรถจากพ่อของเธอ จะใช้ เรียนรู้ คำไหนดีนะ

เมื่อแอนนาเรียนรู้ทักษะการขับรถจากพ่อของเธอ จะใช้ "เรียนรู้" คำไหนดีนะ

Anna ....... how to drive from her father.

a.learn     b.study

คำเฉลยข้อนี้ก็คือ a.learn

ทำไมถึงตอบข้อนี้ อันดับแรกเรามาเรียนรู้ความหมายกันก่อน

Learn แปลว่า เรียนรู้ ส่วน Study แปลว่า เรียน ซึ่งการ ‘เรียน’ เป็นหนทางหนึ่งของการ ‘เรียนรู้’

ฟังอย่างนี้แล้วงงกันมั้ยเอ่ย

ถ้าอย่างนั้นมาดูคำอธิบายเพิ่มเติม

Leran แปลว่า ได้รับความรู้หรือทักษะต่างๆ ด้วยการเรียน ฝึกฝน หรือมีประสบการณ์ ในขณะที่ Study แปลว่า การอ่าน จดจำ เข้าเรียน เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ หรือเรียนเพื่อเข้าสอบ

พอจะเห็นเค้าโครงมากขึ้นหรือยังคะ มาดูตัวอย่างกันบ้าง

I studied but I didn’t learn anything. ฉันเรียนแต่ฉันกลับไม่เรียนรู้อะไร

ความหมายของประโยคนี้ก็คือ ฉันจดจำข้อเท็จจริงหรืออ่านหนังสือ (แต่ด้วยเหตุผลบาง)อย่างฉันกลับไม่ได้รับความรู้หรือทักษะอะไรเลย

She learned patience from her father. เธอเรียนรู้ความอดทนมาจากพ่อ

We love study English. เรารักการเรียนภาษาอังกฤษ

What do you learn in school? ประโยคนี้ถามว่า เรา ‘เรียนรู้’ อะไรบ้างในโรงเรียน ซึ่งเราก็อาจตอบว่า เราเรียนรู้วิชาความรู้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การแบ่งปัน เรียนรู้ระเบียบวินัย

What are you studying at school? ประโยคนี้ถามว่า เรา ‘เรียน’ วิชาอะไรบ้างที่โรงเรียน ซึ่งเราก็จะตอบว่า เรียนเลข เรียนภาษาไทย เรียนสังคม เรียนพละ เป็นต้น

ดังนั้นจากคำถาม ‘การขับรถ’ เป็นทักษะซึ่งแอนนา ‘เรียนรู้’ จากพ่อของเธอ ไม่ใช่วิชา ‘เรียน’ ที่ต้องท่องหนังสือสอบ ข้อนี้จึงตอบ learn ค่ะ

เอ... สองคำนี้สำคัญยังไง ...ก็เพื่อนๆ ที่ยังเป็นนักเรียนจะต้องตั้งใจกับจุดมุ่งหมายของตนเอง นั่นคือ ‘การเรียนรู้’ หรือ ‘learn’ เช่นหากเราอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เราก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไปถึงเป้าหมาย ซึ่งนั่นหมายถึงว่าแค่การ ‘เรียน’ หรือ ’study’ แกรมม่าอย่างเดียวอาจไม่พอ ดังนั้นแค่การ ‘เรียน’ จึงไม่ได้หมายความว่าเราจะ ‘เรียนรู้’ ได้เสมอไปนั่นเองค่ะ