Curriculum Vitae (CV) และ Resume ความหมายไม่เหมือนกันนะคะ

Curriculum Vitae (CV) และ Resume ความหมายไม่เหมือนกันนะคะ

Curriculum Vitae (CV) & Resume มีความหมายเหมือนกันคือเรื่องราวของชีวิต หรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขป นอกนั้นไม่เหมือนกันนะคะ   ความแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ในการเขียน CV จะต้องใส่ข้อมูลในเชิงลึ...