11 คำศัพท์น่ารู้คู่วันลอยกระทง + Loy Krathong Festival+

11 คำศัพท์น่ารู้คู่วันลอยกระทง + Loy Krathong Festival+

 11 คำศัพท์น่ารู้คู่วันลอยกระทง มีคำไหนบ้างมาดูกันเลย  1. Full moon  = พระจันทร์เต็มดวง  2. Full-moon day of the twelfth lunar month = วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 / วันเพ็ญเดือน 12...