Grammar Quiz พวกเขาให้ข้อมูลแก่เธอและฉัน ต้องใช้สรรพนามข้อไหนลองทายดู

They gave the information to her and .......

a.my     b.mine     c.I     d.me

.

.

.

คำเฉลยของข้อนี้คือ .....

ข้อ d.me นั่นเอง

เพราะอะไรมาฟังคำอธิบายกัน

เราเรียนกันมาแล้วว่าคำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้แก่ I, You, She, He, It, We, They ซึ่งคำสรรพนามเหล่านี้เราเรียกว่า Subject Pronoun

แล้วสรรพนามที่เป็นกรรมล่ะ มีอะไรบ้าง?

ก็ได้แก่คำเหล่านี้ไง me, you, her, him, it, us, them หรือที่เราเรียกว่า Object Pronoun

ลองดูตัวอย่างกันบ้าง

I like horses. ฉันชอบม้า (Subject Pronoun)

Horses don't like me. ม้าไม่ชอบฉัน (Object Pronoun)

We talk to our neighbour. พวกเราพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรา (Subject Pronoun)

She talks to us. เธอพูดคุยกับฉัน (Object Pronoun)

ดังนั้นจากคำถาม They gave the information to her and.......พวกเขาให้ข้อมูลแก่เธอและฉัน

คำตอบจึงต้องเป็น d.me เพราะ ‘ผู้ที่ถูกให้ข้อมูล’ จะต้องเป็น ‘กรรม’ คำตอบจึงต้องเป็น Object Pronoun นั่นเอง

ส่วนข้ออื่นๆ ได้แก่

a.my เป็น Possessive Adjective ใช้เพื่อขยาย noun ซึ่งไม่ใช้ในกรณีนี้

b.mine เป็น Possessive Pronoun ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งไม่ใช้ในกรณีนี้

c.I เป็น Subject Pronoun ซึ่งใช้เป็นประธานหรือผู้กระทำ ก็ไม่ใช้ในกรณีนี้เช่นกัน

แล้วคราวหน้าเราจะมาสอนเรื่องสรรพนามอื่นๆ เหล่านี้ดังที่กล่าวมากันบ้าง อย่าลืมรอติดตามกันค่ะ