I suppose ที่ฝรั่งชอบใช้ แปลว่าอะไรกันแน่

เห็นกันบ่อยๆ ใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือชีวิตจริง ที่ฝรั่งเขาชอบใช้คำว่า I suppose บลาๆๆ เอ... แล้วคำนี้มันแปลว่าอะไรกันแน่

 

คำตอบก็คือ suppose มีความหมายว่า เดา หรือ guess นั่นเอง

 

I suppose you'll be meeting Somsak when you go to Paris? ฉันเดาว่าคุณกำลังจะได้เจอสมศักดิ์ เมื่อคุณไปปารีส

 

I suppose you two know each other? ฉันเดาว่าคุณทั้งสองคนรู้จักกันใช่ไหมล่ะ?

 

อย่างไรก็ตาม suppose ไม่นิยมใช้ในรูป continuous นะจ๊ะ ดังนั้นถ้าใช้ว่า I am supposing นี่ผิดทันทีเลย ลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติม

 

Now I suppose we'll have to do something else. ตอนนี้ฉันเดาว่า เราจำเป็นจะต้องทำอย่างอื่นแล้ว

 

We're waiting for John and I suppose he must be stuck in traffic. เรากำลังรอจอห์นและฉันเดาว่าเขากำลังรถติดอยู่

 

At this moment I suppose it doesn't matter. ในตอนนี้ ฉันเดาว่ามันจะไม่เป็นไร

 

ที่นี้แล้วถ้าเราอยากจะใช้ในรูปปฏิเสธล่ะ ก็ใช้เหมือน guess not เลยคือ suppose not

 

A: It's almost too late to go to the movie. Shall we try anyway? มันเกือบจะสายไปสำหรับดูหนังแล้ว เราจะลองดูไม่ว่ายังไงมั้ย?

B: I suppose not. ฉันเดาว่าไม่ดีกว่า

 

นอกจากนี้เรายังใช้ในรูป I don’t suppose ก็ได้เช่นกัน

 

I don’t suppose you know her phone number, do you? ฉันไม่เดาว่า คุณจะรู้เบอร์โทรศัพท์ของเธอ ใช่ไหมล่ะ? (หรือ ฉันเดาว่าคุณไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ของเธอใช่ไหมล่ะ)

I don’t suppose we’ll ever be rich. ฉันไม่เดาว่า เราจะรวย (หรือ ฉันเดาว่าเราจะไม่รวย)

เป็นยังไงบ้างพอจะเข้าใจกันบ้างหรือยัง ทีนี้ก็ลองใช้ I suppose ในการพูดกันดูบ้าง รับรองช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นอีกขั้นค่ะ