ฉันมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนของฉัน รู้กันหรือเปล่า ว่าหลัง enjoy ต้องใช้อะไร

ฉันมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนของฉัน รู้กันหรือเปล่า ว่าหลัง enjoy ต้องใช้อะไร

I enjoy ……. my friends. a.to see     b.seeing     c.that I see   คำเฉลยของข้อนี้ก็คือ b.seeing   เชื่อว่าหลายๆ คนทายถูก แต่รู้หรือไม่ว่าเพราะอะไร?   จริงๆ แล้วไม่มีกฎที่ชัดเจนตายตัว แต่เรา...

ความแตกต่างระหว่าง wish กับ want

ความแตกต่างระหว่าง wish กับ want

บางคนอาจสับสนกับคำว่า wish และ want เพราะคำสองคำนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้ว 2 คำนี้กลับใช้ในบริบทที่ต่างกันอย่างชัดเจน   WISH มีความหมายว่า ปรารถนา เช่นเดียวกับคำว่า desire WA...

Do   Does   Did   Done

Do Does Did Done

กริยา Do ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในภาษาอังกฤษ โดยกริยานี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นทั้งกริยาหลักที่แปลว่า “ทำ” (verb TO DO) และในขณะเดียวกันยังเป็นกริยาช่วย (AUXILIARY verb) อีกด้วย   ดังนั้นเพื่อทำความเข้า...