12 เดือน*ลด 50%
 • 8 ครั้ง/เดือน

  19,440  บาท
  9,720
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  810

  บาท/เดือน
 • 12 ครั้ง/เดือน

  25,800  บาท
  12,900
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  1,075

  บาท/เดือน
 • 22 ครั้ง/เดือน

  34,200  บาท
  17,100
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  1,425

  บาท/เดือน
 • 30 ครั้ง/เดือน

  40,800  บาท
  20,400
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  1,700

  บาท/เดือน
 • 60 ครั้ง/เดือน

  75,600  บาท
  37,800
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  3,150

  บาท/เดือน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 360 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้
6 เดือน*ลด 40%
 • 8 ครั้ง/เดือน

  9,720  บาท
  5,832
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  972

  บาท/เดือน
 • 12 ครั้ง/เดือน

  12,900  บาท
  7,740
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  1,290

  บาท/เดือน
 • 22 ครั้ง/เดือน

  17,100  บาท
  10,260
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  1,710

  บาท/เดือน
 • 30 ครั้ง/เดือน

  20,400  บาท
  12,240
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  2,040

  บาท/เดือน
 • 60 ครั้ง/เดือน

  37,800  บาท
  22,680
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  3,780

  บาท/เดือน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( 180 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้
1 เดือน*
 • 8 ครั้ง/เดือน

  1,620
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  203

  บาท/ครั้ง
 • 12 ครั้ง/เดือน

  2,150
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  180

  บาท/ครั้ง
 • 22 ครั้ง/เดือน

  2,850
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  130

  บาท/ครั้ง
 • 30 ครั้ง/เดือน

  3,400
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  114

  บาท/ครั้ง
 • 60 ครั้ง/เดือน

  6,300
  บาท
  เฉลี่ยเพียง

  105

  บาท/ครั้ง
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถเลือกลงเรียนได้ทุกเวลาตามจำนวนครั้งที่สมัครในระยะเวลา 30 วัน
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ในการจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกคลาสที่จองไว้ได้ก่อนเวลาเริ่มเรียนอย่างน้อย 30 นาที และทำการจองใหม่ได้ทันที
 • ไม่สามารถจองคุณครู native ได้
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการชำระเงินครั้งถัดไป

PREMIUM Package

เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เรียนสดตัวต่อตัวสไตล์ Britiish และ American โดย Native Speaker ยกระดับภาษาอังกฤษของคุณสู่ระดับ Advance

England, Canada, USA, Australia, South Africa, New Zealand, Ireland
12 เดือน*ลด 50%
 • 8 ครั้ง/เดือน

  51,917  บาท
  25,958บาท
  เฉลี่ยเพียง

  2,164

  บาท/เดือน
 • 12 ครั้ง/เดือน

  70,138  บาท
  35,069บาท
  เฉลี่ยเพียง

  2,923

  บาท/เดือน
 • 22 ครั้ง/เดือน

  92,851  บาท
  46,426บาท
  เฉลี่ยเพียง

  3,869

  บาท/เดือน
 • 30 ครั้ง/เดือน

  109,824  บาท
  54,912บาท
  เฉลี่ยเพียง

  4,576

  บาท/เดือน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 360 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • สามารถจองคุณครู native ได้
6 เดือน*ลด 40%
 • 8 ครั้ง/เดือน

  25,958  บาท
  15,575บาท
  เฉลี่ยเพียง

  2,596

  บาท/เดือน
 • 12 ครั้ง/เดือน

  35,069  บาท
  21,041บาท
  เฉลี่ยเพียง

  3,507

  บาท/เดือน
 • 22 ครั้ง/เดือน

  46,426  บาท
  27,855บาท
  เฉลี่ยเพียง

  4,643

  บาท/เดือน
 • 30 ครั้ง/เดือน

  54,912  บาท
  32,947บาท
  เฉลี่ยเพียง

  5,492

  บาท/เดือน
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถลงเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( 180 วัน)
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • สามารถจองคุณครู native ได้
1 เดือน*
 • 8 ครั้ง/เดือน

  4,320บาท
  เฉลี่ยเพียง

  540

  บาท/ครั้ง
 • 12 ครั้ง/เดือน

  5,850บาท
  เฉลี่ยเพียง

  488

  บาท/ครั้ง
 • 22 ครั้ง/เดือน

  7,690บาท
  เฉลี่ยเพียง

  350

  บาท/ครั้ง
 • 30 ครั้ง/เดือน

  9,100บาท
  เฉลี่ยเพียง

  304

  บาท/ครั้ง
 • เรียนครั้งละ 25 นาที
 • สามารถเลือกลงเรียนได้ทุกเวลาตามจำนวนครั้งที่สมัครในระยะเวลา 30 วัน
 • ระยะเวลาเรียนนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • จองคลาสเรียนได้วันละ 1 ครั้ง เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถจองคลาสครั้งถัดไปได้ (ยกเว้นคอร์ส 60 ครั้ง สามารถจองได้ 2 ครั้งต่อวัน)
 • หากไม่ได้จองคลาสในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชดเชยคลาสได้
 • หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้
 • ในการจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกคลาสที่จองไว้ได้ก่อนเวลาเริ่มเรียนอย่างน้อย 30 นาที และทำการจองใหม่ได้ทันที
 • สามารถจองคุณครู native ได้
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการชำระเงินครั้งถัดไป

ทุกคอร์สเรียน!!!

 • ico-advantage-01
  เรียนกับคุณครูต่างชาติ
  แบบตัวต่อตัว
 • ico-advantage-02
  เลือกบทเรียนได้
  ตามความต้องการ
 • ico-advantage-03
  เรียนได้ทุกวัน
  เลือกเวลาเรียนได้
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ico-advantage-04
  เลือกคุณครูได้
  ทุกครั้งที่เรียน
 • ico-advantage-05
  เรียนได้ทุกอุปกรณ์

คูปองสำหรับคลาสเรียน

* คูปองสำหรับนักเรียนที่มีคอร์สเรียนอยู่เท่านั้น

 • คูปอง Standard
 • คูปอง Native

ช่องทางการชำระเงิน

1. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ATM) ของทุกธนาคาร

2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

 • ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน - การชำระคืนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทำการเรียนใดๆในคอร์สเรียนนั้น
 • หลังจาก 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่การชำระเงินนั้นเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
 • "หากคุณไม่ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงกำหนดการชำระเงินรอบบิลถัดไป (กรุณาตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) คุณจะถูกเรียกเก็บชำระค่าคอร์สเรียนในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก"
 • "สำหรับการต่อคอร์สเรียนอัติโนมัติ เงื่อนไขการขอคืนเงินจะสามารถคืนเงินได้ในเฉพาะในกรณีเป็นคอร์สเรียนแรกเท่านั้น จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีต่อคอร์สเรียนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป คอร์สเรียนของคุณจะถูกต่ออัตโนมัติในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนเกิดขึ้นในเดือนนั้นๆก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชำระเงิน กรุณาอ่านเงื่อนไขการชำระเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการชำระเงิน"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา