ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

อิงกูมีระบบการสอนที่ชัดเจน อาจารย์มีมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติในการสอนที่เป็นระบบ

สิ่งที่ชอบมากคือ อาจารย์ on Skype video ตลอดเวลาและอาจารย์ตรงต่อเวลา ซึ่งในช่วงตอนท้ายของบทเรียนยังเปิดโอกาสให้ได้สนทนาทำให้ได้ฝึกพูดมากขึ้น แต่บางครั้งมีปัญหาทางระบบอินเตอร์เนตจากฝั่งครูผู้สอน ทำให้การสอนติดขัด ทางอาจารย์จะ disconnect และ login เข้ามาใหม่อีกครั้งทำให้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนเรียนได้้ใช้ engoo materials เป็นสื่อในการเรียน และที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษกับอิงกูนั้นต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็น ESL เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและเป็นการเปิดโอกาสในชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ความรู้ ท่องเที่ยว ฯลฯ

คุณอุ๋ย เนตรชนก วัฒนกามินทร์

Thailand

ย้อนกลับ