ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

การเรียนการสอนก็ดีค่ะ ในเคสของดิฉันให้ลูกสาวเป็นคนเรียน ตอนนี้ลูกสาวยังสนุกและมีความสุขกับการเรียนกับ engoo อยู่

และก็คาดว่าจะเรียนต่อไปเรื่อยๆ จากที่เรียนมาเห็นได้ว่าลูกสาว (ผู้เรียน) อายุ 5 ขวบ สามารถโต้ตอบสื่อสารกับคุณครูได้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำเพื่อนๆ หรือผู้ที่สนใจเรียนให้นะคะ เราว่าการเรียนแบบนี้เหมือนน้ำซึมบ่อทราย ถ้ากล้าพูดกล้าคุยกับครูชาวต่างชาติทุกวันมันก็จะค่อยๆ เพิ่มทักษะการฟัง และช่วยพัฒนาด้านภาษาต่อไป

น้องปัณปัณ ปัณฏารีย์ จัทนะเปลิน

Thailand

ย้อนกลับ