ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

ตั้งแต่ลูกสาวได้เรียนกับ Engoo ลูกสาวพูดคล่องในด้านการเรียนรู้และด้านภาษาการสนทนา จนเพื่อน ๆ และคุณครูชม

ขอบคุณ ออนไลน์ Engoo มาก ๆ เลย ตั้งแต่ลูกสาวได้เรียนกับ Engoo ลูกสาวพูดคล่องในด้านการเรียนรู้และด้านภาษาการสนทนา จนเพื่อน ๆ และคุณครูชม และที่สำคัญ คะแนนดีขึ้นตามลำดับของผลการเรียนค่ะ ขอบคุณ ออนไลน์ Engoo ค่ะ

kow krow

Thailand

ย้อนกลับ