ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

ตอนนี้สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องให้ พ่อ แม่ช่วย

น้องบัลเบิ้ลบี 10 ขวบ เรียนภาษาอังกฤษกับ engoo ทุกวัน มาปีกว่า ผ่าน laptop หรือ มือถือ ให้น้องเลือกเวลาเรียนเอง เพื่อแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่นเอง เลือกบทสนทนาเองตามบทสนทนาที่อยากคุยหรือสนใจในเวลานั้น เลือกคุณครูเอง คุยภาษาอังกฤษกับคุณครูเอง ตอนนี้สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องให้ พ่อ แม่ช่วย

BB

Thailand

ย้อนกลับ