ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

น้องมีพัฒนาการด้านการพูดและฟังได้ดีขึ้นมาก

เรียนภาษาอังกฤษกับ Engoo มาประมาณ 1 ปีแล้ว น้องมีพัฒนาการด้านการพูดและฟังได้ดีขึ้นมาก

Ami

Thailand

ย้อนกลับ