ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

ด้วยเวลาเรียนครั้งละ 25 นาที ไม่มากเกินไป ทำให้เด็กไม่เบื่อ และสนุกที่จะพูดคุย

ลูกสาวเรียนกับ Engoo ชอบมากค่ะ ด้วยเวลาเรียนครั้งละ 25 นาที ไม่มากเกินไป ทำให้เด็กไม่เบื่อ และสนุกที่จะพูดคุย ได้ฝึกทักษะการสนทนากับคุณครูชาวต่างชาติ สามารถเลือกเป็นบทเรียนหรือพูดคุยหัวข้อทั่วไปที่เด็กสนใจได้

Pailin

Thailand

ย้อนกลับ