ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

น้องพริม ได้ฝึกการพูดและการฟังที่ดีขึ้น จากที่น้องพริมไม่กล้าพูด และน้องพริมยังได้คำศัพท์ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ

น้องพริมเรียน Engoo มาเป็นระยะเวลา 1 ปีค่ะ คอร์สที่น้องพริมเรียนเป็นคุณครูจากต่างประเทศทั้งหมด ทำให้น้องพริม ได้ฝึกการพูดและการฟังที่ดีขึ้น จากที่น้องพริมไม่กล้าพูด และน้องพริมยังได้คำศัพท์ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ ตอนนี้ Engoo จัดโปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะคะ

Prim Ph

Thailand

ย้อนกลับ