ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

สำเนียงการพูดดีขึ้น สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติในห้องเรียนได้ดีมาก

ลูกสาวเรียนภาษาอังกฤษกับ engoo มา 4 ปีเต็ม ทำให้สำเนียงการพูดดีขึ้น สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติในห้องเรียนได้ดีมาก อีกทั้งยังสามารถเลือกเวลาเรียนตามที่เราสะดวกได้อีกด้วยและเลือกครูที่จะเรียนด้วยได้ ทำให้ลูกมีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้น ต่อคอร์ส 6 เดือนมาหลายคอร์สแล้วค่ะ เพราะราคาจะถูกกว่าค่ะ

Kanokrat Issaravattana

Thailand

ย้อนกลับ