ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

เป็น platform การเรียนที่ยืดหยุ่นมาก และได้เจอคุณครูที่หลากหลาย

เป็น platform การเรียนที่ยืดหยุ่นมาก และได้เจอคุณครูที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะการฟังและการสนทนากับเจ้าของภาษา และมีโอกาสได้เรียนได้บ่อย เพิ่มโอกาสในการฝึกที่รวดเร็วขึ้น

Songku Min

Thailand

ย้อนกลับ