ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

ลูกเรียนEngoo มาปีกว่าได้ผลดีมาก ทักษะการพูดและการฟัง

ลูกเรียนEngoo มาปีกว่าได้ผลดีมาก ทักษะการพูดและการฟัง โดยเรียนวันละ1ครั้งในราคาที่ย่อมเยา สามารถเลือกครูโดยที่เลือกตามสำเนียงภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และตั้งใจจะเรียนไปตลอดค่ะ

Chuleekorn Tiean

Thailand

ย้อนกลับ