ประสบการณ์จากผู้เรียนจริง

ความสำเร็จ ของนักเรียนอิงกู

Kanokrat Issaravattana
ลูกสาวเรียนภาษาอังกฤษกับ engoo มา 4 ปีเต็ม ทำให้สำเนียงการพูดดีขึ้น สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติในห้องเรียนได้ดีมาก อี...

Kanokrat Issaravattana

Thailand

arrow
Witchuda Kaewkanha
เรียนภาษากับ engoo เรียนได้สะดวกและเห็นผลจริง สามารถเลือกเวลาเรียนได้เองตามความสะดวก เลือกคุณครูได้เองตรมความเหมาะสม ...

Witchuda Kaewkanha

Thailand

arrow
Dalad Varanawat
คุณแม่สมัครให้ลูกๆ สามคน เรียนที่นี่ สะดวกและประหยัดเมื่อเทียบกับทักษะที่พวกเค้าจะได้ในเวลาที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป เป็...

Dalad Varanawat

Thailand

arrow
Songku Min
เป็น platform การเรียนที่ยืดหยุ่นมาก และได้เจอคุณครูที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะการฟังและการสนทนากับเจ้าของภาษา และมีโอกาส...

Songku Min

Thailand

arrow
Mymph Pichaya
Engoo is very convenient and useful as I can study English online at anytime with native speakers. I met the best Eng...

Mymph Pichaya

Thailand

arrow
Chuleekorn Tiean
ลูกเรียนEngoo มาปีกว่าได้ผลดีมาก ทักษะการพูดและการฟัง โดยเรียนวันละ1ครั้งในราคาที่ย่อมเยา สามารถเลือกครูโดยที่เลือกตา...

Chuleekorn Tiean

Thailand

arrow